Lommebudget

Lommebudget 3.3.1-2 for Android

A Free Finance App

Published By Finanstilsynet

Lommebudget (dk.operate.personalspendings): Want to get your money going even longer? ... Read More > or Download Now >

Lommebudget for Android

Download App

Download

52.65 MB

Google Play

Tech Specs

User Reviews

  • 262 Votes, Average: 3.64 out of 5
  • • Rating Average
  • 3.64 out of 5
  • • Rating Users
  • 262

Download Count

  • • Total Downloads
  • 91
  • • Current Version Downloads
  • 0
  • • File Name: dk.operate.personalspendings.apk

You can now download the latest version apk file or old version apk file and install it.

More About Lommebudget App

Lommebudget Screenshot Image

Lommebudget Description: With the app, Pocket Budget you can simply and easily keep track of your money. Create an overview by following your monthly usage and see what you spend your money on. That way you always know how much money you have left for the rest of the month and per day.

Anyone can use Pocket Budget and more than 148,000 users have already downloaded the app.

With Pocket Budget can:

- Create a budget for the month and keep track of whether you're staying within your budget

- Ongoing enter your consumption expenditure

- Compare your consumption over different months

- Mark your fixed expenses are transferred to the next month without the need to reenter

- See your disposable income on a daily basis, so you know how much money you can spend per day

- Get a graphical overview of what you spend your money on

- Easily create new categories and delete categories you do not use

- Set a goal for how much money you can spend on luxury every month

- Keeping up in whether you stay within your luksusmål every month

- Finding tips on how to make your money go further

- Export your expense list to CSV and send via e-mail function of your smartphone

Pocket Budget is free and requires no setting up user profile or login. Download the app - and you're going.

The app is published by the Money and Pension Panel.
Read more about us at www.rådtilpenge.dk.

Med app’en Lommebudget kan du nemt og enkelt holde styr på dine penge. Skab overblik ved at følge dit månedlige forbrug og se, hvad du bruger dine penge på. På den måde ved du altid, hvor mange penge du har tilbage til resten af måneden og per dag.

Alle kan bruge Lommebudget og mere end 148.000 brugere har allerede hentet app’en.

Med Lommebudget kan du:

- Oprette et budget for måneden og følge med i, om du holder dig inden for dit budget

- Løbende indtaste dine udgifter til forbrug

- Sammenligne dit forbrug over forskellige måneder

- Markere dine faste udgifter som overføres til næste måned, uden at de skal indtastes igen

- Se dit rådighedsbeløb på dagsbasis, så du ved, hvor mange penge du kan bruge per dag

- Få et grafisk overblik over, hvad du bruger dine penge på

- Nemt oprette nye kategorier og slette kategorier du ikke bruger

- Sætte et mål for hvor mange penge du må bruge på luksus hver måned

- Følge med i, om du holder dig inden for dit luksusmål hver måned

- Finde tips til, hvordan du får dine penge til at række længere

- Eksportere din udgiftsliste til CSV og sende via e-mailfunktionen i din smartphone

Lommebudget er gratis og kræver ingen oprettelse af brugerprofil eller login. Download app’en – og du er i gang.

App’en er udgivet af Penge- og Pensionspanelet.
Læs mere om os på www.rådtilpenge.dk.

What's New in Lommebudget 3.3.1-2 >

- Dark Mode, så det er lettere at bruge Lommebudget om aftenen
- Mindre forbedringer

Download Lommebudget 3.3.1-2 APK File

More Apps to Consider (Similar or Related)