Autokton

Autokton 1.2 for Android

A Free Arcade Game

Published By Roberisha

Autokton (com.roberisha.autokton.android): Defend yourself against the intruding viewers on the stadium ... Read More > or Download Now >

Autokton for Android

Download App

Download

7.16 MB

Google Play

Tech Specs

 • • Latest Version: 1.2
 • • Updated: November 29, 2014
 • • Requires: Android 2.3 and up
 • • Developer: Roberisha
 • • Content Rating: Unrated

User Reviews

 • 2015 Votes, Average: 4.64 out of 5
 • • Rating Average
 • 4.64 out of 5
 • • Rating Users
 • 2015

Download Count

 • • Total Downloads
 • 204
 • • Current Version Downloads
 • 144
 • • File Name: com.roberisha.autokton.android.apk

You can now download the latest version apk file and install it.

More About Autokton Game

Autokton Screenshot Image

Autokton Description: How long can you hold it?
Defend yourself and your teammates by punching the intruding viewers on the stadium.

Game modes:
Classic : Give 50 punches as fast as you can.
Time : For every 20 punches the time bar fully increases.
Survival: For every punch the time bar increases a little.

Easy to play but hard to master!
Enjoy.


Shqip:
Sa gjatë mund të duroni?
Mbroju duke i goditur shikuesit me karrige që ndërhyjnë në fushë të stadiumit.

Mënyrat e lojës:
Classic: Godit 50 herë sa më shpejtë që të mundesh.
Time: Për çdo 20 goditje koha mbushet e tëra.
Survival: Për çdo goditje shtohet një sasi e kohës.

E lehtë për t'u luajtur, por e vështirë për t'u zotëruar!

What's New in Autokton 1.2 >

Startup crash fixed

Download Autokton 1.2 APK File

More Games to Consider (Similar or Related)